Telecine a video

Les cintes antigues de super 8, 8mm i Sg8 passades a video té un cost de o,36€ el metre.
Facturació mínima 30 mts.
El resultat final, quant a la qualitat d'imatge, depèn dels originals.


Telecine a DVD

Les cintes antigues de S/8, 8mm i Sg8 a DVD té un cost de 0,61€.
Facturació mínima de 90 mts. Es sonoritza les pel·lícules mudes i es graven a DVD-R.
El resultat final, quant a la quantitat d'imatge, depèn dels originals.