Es poden fer còpies de tots els sistemes analògics, VHS, VHS/C, super VHS/C, Beta, V8, Hi8 F. El resultat final, quant a la qualitat d'imatge, depèn dels originals.
La facturació serà sobre temps real de cada original.


Video a DVD

Els sitemes de video VHS, VHS-C, S/VHS, BETA, V-8, HI-8, D-8, Mini DV, Micro MV i Dital VHS es poden passar a format DVD-R amb un màxim de 120 minuts al disc.
La facturació serà sobre temps real de cada original.
La transcodificació és el pas del sistema americà de video al sistema europeu de video o a la inversa.

Fotos i diapositives a video

Aquestes són escanejades a resolució òptima i encadenades entre si amb música.Neteja de plànols desenfocats, moguts i salts d'imatge, segons criteri dels nostres tècnics.
El resultat final pot ser en video o DVD.